Zapojte se do přípravy projektu

Zapojte se

Místní obyvatelé jsou nejlepšími znalci území, které každodenně užívají. Vědí, co v území funguje, co je naopak třeba zlepšit a co v oblasti chybí. Cílem revitalizace je, aby území sloužilo a poskytovalo kvalitní prostředí pro spokojený život nejenom nových, ale i současných obyvatel a návštěvníků území. Zajímá nás tedy, jak se vám v oblasti žije a jaké potřeby by nová čtvrť po revitalizaci mohlo naplňovat.

Zároveň vás chceme pravidelně informovat o vývoji projektu a dalších aktualitách spojených s jeho realizací.

Fotografie ze setkání s veřejností si můžete prohlédnout v galerii.

13. dubna 2022
Představení upraveného návrhu
Diskuze nad možnostmi dalšího vylepšení návrhu s obyvateli, kteří zaslali komentář k návrhu.

Zápis z představení
Prosinec 2021
Vyhodnocení komentářů a jejich zohlednění v návrhu
Komentáře z konzultace byly předány pracovní skupině složené se zástupců Metrostav Development a architektů připravujících projekt revitalizace. Všechny podněty byly zpracovány a adekvátně zohledněny.

Zpráva z konzultace
od 11. listopadu 2021
Veřejná konzultace návrhu
Možnost podat online komentář k představenému návrhu revitalizace.
11. listopadu 2021
Představení konceptu návrhu revitalizace
Představení návrhu s možností konzultace s architekty a investorem.

Panely s návrhem
14. září 2021
Sousedské setkání nad mapou
Hodnocení současného stavu území a potřeb obyvatel a uživatelů území.

Zpráva ze setkání