Zapojte se do přípravy projektu

Kdo revitalizaci areálu připravuje?

Revitalizaci areálu stávající betonárny v Hloubětíně připravuje společnost Metrostav Development a.s., která je jednou z firem Skupiny Metrostav. Na návrhu revitalizace pracuje pražské architektonické studio Cuboid Architekti.

Metrostav Development a.s. zastřešuje v České republice od roku 2009 developerské aktivity Skupiny Metrostav. Generálním ředitelem je od roku 2017 Ondřej Buršík. Metrostav Development realizuje rezidenční a komerční projekty v Praze i jiných lokalitách s důrazem na výjimečnou architekturu, užitnou hodnotu, odpovědnost k životnímu prostředí a respekt ke geniu loci lokalit. Mezi oceněné realizace titulem Best of Reality či Stavba roku patří například obytný soubor Na Krutci na Praze 6, Administrativní centrum Ovocný trh 12 na Praze 1 nebo obytný soubor U Kříže na Praze 5.

Architektonické studio CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. bylo založeno v roce 2006 společníky a zároveň autory všech projektů Alešem Pappem, Milanem Vítem a Magdalénou Pappovou. Za celou dobu existence kancelář navrhla a realizovala širokou škálu staveb od administrativních a veřejných budov, bytových a rodinných domů až po interiéry nebo návrhy městských prostorů, urbanistické studie a řešení zahrad. Základním mottem ateliéru je individuální přístup ke každému zadání, reflektující jedinečnost místa vzniku projektu a jeho vztah k okolí. Hlavním architektem revitalizace betonárny Hloubětín je Ing. arch. Aleš Papp.

Krajinářský ateliér Šmídová Landscape Architects s.r.o. ve svých projektech akcentuje ekologii krajiny, správné hospodaření s vodou a trvalou udržitelnost jakožto základní prvky, bez kterých nevznikne dlouhodobě fungující celek. Ateliér si zakládá na mezioborové spolupráci tak, aby realizace fungovaly jako celek. Hlavním krajinářským architektem je Ing. Štěpánka Šmídová.