Seznamte se s návrhem revitalizace

Revitalizace

Na této stránce se můžete seznámit s hodnocením současného stavu území a s tím, jakým způsobem na něj návrh revitalizace betonárny Hloubětín reaguje. Níže si můžete stáhnout výstavu věnovanou návrhu revitalizace ale též historii území. Samotný návrh revitalizace byl představen 11. listopadu 2021 přímo v řešeném území.